Textstorlek:    +A    -A    =A
Så använder du din brandfilt.


Hyra

Ett bekvämt sätt att betala hyran är genom autogiro, där hyran dras automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Kontakta oss så sänder vi ansökningsblankett. 

 Information gällande inbetalning av hyra  (Inbetalning hyra.pdf, 120 KB)
Felanmälan
Anmälan om fel eller brister i Din lägenhet eller i fastigheten görs på telefon 0380-45000 under arbetstid 10.00 till 16.00.

Mellan 07.00 och 10.00 eller när kontoret är obemannat under dagtid görs anmälan på telefon 070-628 23 70 (Rickard Fältskog), 070-690 18 57 (Lennart Nilsson), 073-556 16 41 (Patrik Johansson) eller 073-824 51 39 (Tsegay Hakin).

Alternativt kan Ni göra anmälan via e-post: epost@anebybostader.se

Akuta fel ej arbetstid (vardagar16.00 till 07.00 samt lördag och söndag)

Vid akuta fel utanför arbetstid ring 0380-10167, var vänlig uppge namn, adress, telefon och vilket akut fel som måste åtgärdas. Larmcentralen kontaktar därefter Securitas för vidare åtgärd.

Akuta fel
Akuta fel och nödsituationer är sådant som kräver omedelbart åtgärdande och definitivt ej kan vänta till nästkommande arbetsdag. Exempel på akuta fel är vattenläckage, ingen värme vid stark kyla, instängda personer i hissar som stannat.

Låsöppning ej arbetstid
Ring 0380-10167 och ange namn, adress, telefon och att låsöppning önskas.

Låsöppning kostar för närvarande 2140 kr/gång och betalas av lägenhetsinnehavaren i efterhand till Stiftelsen Aneby Bostäder. Du måste kunna legitimera dig som lägenhetsinnehavare.
Jour
Vår jourtjänst sköts av Securitas. Se felanmälan.
Fastighetsskötare
Se felanmälan.
Flytta in
Anmäl ändrad adress i god tid. OBS! använd fyrsiffriga lägenhetsnummret som står på kontraktet.
Anmäl flytt av telefon.
Vi ombesörjer elabonnemang i vissa av våra fastigheter, vi informerar om detta vid kontrakskrivning. Glöm inte och avsluta abonemanget därifrån du flyttar.
Kontrollera att lägenheten är hel och städad.
Kontrollera att du fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarana.
Ta reda på service- och journummer. Se felanmälan.
Se över din hemförsäkring.
Kontrollera brandsäkerheten.
Meddela om du är intresserad av garage eller parkeringsplats.
Betala hyran i tid.
Flytta ut
Säg upp lägenheten skriftligt. Använd baksidan på kontraktet.
Vid utflyttning kontakta oss för bokning av flyttbesiktning, minst en vecka före utflyttningsdag.
Lämna tillbaks samtliga nycklar inklusive eventuella kopior.
Ändra adress och fast telefon.
Lägenhetsbyte
Vid omflyttning inom vårt lägenhetsbestånd gäller en kalendermånads uppsägning.
Avfall och Källsortering

Avfallshantering sköter du som hyresgäst genom att sortera matavfall i grön påse och restavfall i röd påse i dina kärl under diskbänken. Påsarna läggs i tömningskärl på hänvisad plats i just ditt bostadsområde.

Källsortering görs även det till hänvisad plats på ditt bostadsområde.

Det är förbjudet att lägga eller ställa andra saker än den sortering som hänvisas. Möbler, farligt avfall och andra saker som skall slängas hänvisas till återvinningscentralen i Aneby. Se även AMAQ hemsida, www.amaq.se


TV-kanaler
Du kan se följade TV-kanaler ingående i hyran: TV1, TV2, TV3, TV4, TV5,TV6, TV7, Eurosport, TNT/Cartoon, Discovery, Nature/Ctime, Barnkanalen/Kunskapskanalen, SVT24. TV10 Dessa kanaler ser Du genom att ansluta din TV till det vanliga koaxialkabeluttaget.

Du kan även få digitala betalkanaler via bredbandet (anslutningen finns vanligtvis i hallen). Kontakta valfri operatör för att teckna ditt eget abonnemang. Nätägare är IP-only.
Bredband
Vi har nu fiberanslutning till alla våra lägenheter undantaget trygghetsboendet och kv. Ekorren. Via fibern har du möjlighet att teckna eget abonnemang för både internet, tv och telefoni.
Tillval
Du kan mot hyrestillägg får tvättmaskin och diskmaskin installerad i din lägenhet.

Tvättmaskin med torkfunktion: 150:-/månad
Torktumlare: 100:-/månad
Diskmaskin under diskbänk: 145:-/månad
Diskmaskin bänkplacerad: 100:-/månad

Tittöga: 250:-
Byte av lås inkl. nycklar: 1 500:-

Tillvalen kan erhållas under förutsättning att de kan placeras inom befintliga utrymmen och inredningar.
Parabolantenner
 Policy Parabolantenner  (Policy Parabolantenner.pdf, 67 KB)
Uthyrningspolicy
 Uthyrningspolicy  (Uthyrningspolicy.pdf, 170 KB)
Vår trivsel
 

Trivsel i våra områden och fastigheter


Vi är angelägna om att alla ska trivas med att bo hos Stiftelsen Aneby Bostäder. Därför hjälps vi och våra hyresgäster åt med sådant som ökar trivseln. Mellan klockan 22.00 - 06.00 stör vi inte våra grannar. Skulle du känna dig störd av något eller någon, tveka inte att ta kontakt med vår jourverksamhet på tel. 0380-10167.

Allvarlig störning
Om du som hyresgäst  eller dina gäster uppträder störande kvälls- och nattetid och vår jour konstaterar att så är fallet, kommer du att  bli debiterad en störningsavgift. Störningsavgiften är i dagsläget 700 kronor.

Trapphus och gemensamma utrymmen
I trapphuset får du inte ställa cyklar, barnvagnar och t ex sparkcyklar, dels för att det kan få tråkiga följder vid brand och olycksfall, dels för att underlätta för personalen som städar.

Rökning
Det är inte tillåtet att röka inne i lägenheten, trapphuset eller i gemensamma utrymmen som t ex tvättstuga, loftgångar, trapphusingångar och källare. Vi ber er även att i möjligaste mån inte röka på balkongen eller er terrass som tillhör lägenheten. Om rökning sker där det inte är tillåtet kommer ni debiteras de kostnader för eventuella sanningsåtgärder som utförs. 

Grillning
På grund av brandrisk och med hänsyn till dina grannar är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Vi hänvisar allt grillande ut till våra gårdar. Men se till att röken från din grill inte stör omgivningen och att grillen inte orsakar brand.

Djur
Respektera att hundar alltid ska vara kopplade inom bostadsområdet. Fåglar är trevliga, men vi uppmanar att man inte matar dem från balkongen eller ute på gårdarna då detta lockar till sig råttor och möss.

Tvättstugan
Tvättstugan är en plats som många ska dela och samsas om. Det allra vanligaste klagomålet är att man inte städar efter sig. Efter avslutat tvättpass ska du alltid sopa och torka av golvet, rengöra och torka ur maskinerna, torka ur tvättmedel i tvättmedelsfacket. Respektera tvättiderna. Det helt förbjudet att tvätta mattor i tvättmaskinerna.

Motorfordon, cyklar och parkering
Bilar och motorcyklar ska inte parkeras på gångvägar på gården. Undvik att köra med bil inom området med tanke på lekande barn och utryckningsfordon. För i- och urlastning gäller parkering bara under denna korta tiden. Cyklar skall parkeras på anvisade platser dvs de utplacerade cykelställ som finns i våra bostadsområden.

Copyright © 2018 - Aneby Bostäder