Om oss
Stiftelsen Aneby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med huvuduppgift att främja bostadsförsörjningen i Aneby.

Verksamheten består i att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Aneby. I affärsidén ingår att skapa en god ekonomi samtidigt som bästa möjliga förhållande med hyresgästerna eftersträvas så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.

Stiftelsen Aneby Bostäder är moderföretaget i koncernen i vilken det helägda dotterbolaget Aneby Bostäder AB ingår. Företaget har 10 anställda och med en nettomsättning på ca 41 miljoner kronor.

Stiftelsens målsättning är att bygga och förvalta bostäder med tillhörande serviceanläggningar samt att erbjuda bra och trygg boendemiljö med god service till lägsta kostnad för hyresgästerna och bolaget.

Stiftelsen har ca 470 lägenheter med hyresrätt och 12 300 m2 lokalytor. Vi äger och förvaltar ca 125 lägenheter för äldre- och serviceboende. Samtliga fastigheter finns i Aneby tätort.

Våra lokalytor är centralt belägna och lämpliga för affärs- och kontorsverksamheter.