Om oss

Stiftelsen Aneby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med huvuduppgift att främja bostadsförsörjningen i Aneby. Stiftelsen har funnits sedan 1966.

Verksamheten består i att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Aneby. I affärsidén ingår att skapa en god ekonomi samtidigt som bästa möjliga förhållande med hyresgästerna eftersträvas så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.

Företaget har 9 anställda och med en nettomsättning på ca 41 miljoner kronor.

Stiftelsens målsättning är att bygga och förvalta bostäder med tillhörande serviceanläggningar samt att erbjuda bra och trygg boendemiljö med god service till lägsta kostnad för hyresgästerna och bolaget.

Stiftelsen har ca 500 lägenheter med hyresrätt och 12 300 m2 lokalytor. Vi äger och förvaltar ca 100 lägenheter för äldre- och serviceboende. Samtliga fastigheter finns i Aneby tätort.

Våra lokalytor är centralt belägna och lämpliga för affärs- och kontorsverksamheter.

Allmännyttans klimatinitiativ
Under 2018 gick vi med i allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop som grundats av allmännyttans branschorganisation. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. 

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ.