Trivselregler

 • Många upplever uteplatsen som en värdefull del av sitt boende och lägger ner ett stort arbete på att få den hemtrevlig. Vilket är till glädje inte bara för dem själva utan även grannarna. 
  Att uteplatsen ger ett välvårdat intryck är en viktig del av upplevelsen av hela utemiljön. För att alla ska trivas har vi ett antal enkla riktlinjer för dig som bor i markplan. 

  Riktlinjer för uteplats
  • Som hyresgäst har du skyldighet att sköta din uteplats på ett varsamt sätt så att det inte upplevs som misskötsel. Uteplatsen ska ge ett välvårdat och prydligt intryck året om. 
  • Odla gärna grönsaker och blommor i krukor. Du får inte lägga upp jord mot plank eller husfasader, då det blir en ökad fuktbelastning.
  • Om det finns en häck runt din uteplats får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på området. För att säkerställa det så klipper Stiftelsen Aneby Bostäder höjden och utsidan på häcken. Du ansvarar för att klippa insidan. 
  • Inget trädgårdsavfall får läggas i miljöhusen. Du som hyresgäst ansvarar för att transportera avfallet till kommunens återvinningscentral på Kretsloppsgården. 
  • Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både din hälsa och miljön negativt. 
  • Uteplatsen är inget förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem på fasaden samt att det även stör den allmänna trivseln.
  • Vid misskötsel kommer Stiftelsen Aneby Bostäder att ta kontakt med dig för att ge dig en chans att åtgärda detta omgående. 
  • Badpooler och studmattor är inte tillåtna.
  • Att umgås med vänner är trevligt men tänk på din omgivning och dina grannar så att du inte stör. 
  • Vill du grilla är det endast elgrill som är tillåtet. Se till att placera grillen så att röken inte besvärar grannen eller orsakar brandfara. 
  • När du flyttar från lägenheten besiktar vi även uteplatsen. Har du gjort förändringar kan du bli tvungen att återställa innan nästa hyresgäst flyttar in. 
  • Tänk på att inte mata fåglar, de förorenar och kan sprida sjukdomar. Matrester drar till sig möss och råttor, som sen tar sig in i fastigheten. 
  • Det är inte tillåtet att installera paraboler, staket och grindar. 
 • Gör det till en vana att alltid hålla rent och snyggt på din balkong. Skräp på balkongen ökar risk för brand, lockar till sig fåglar och skapar besvär för dig och dina grannar. Mata inte fåglar från din balkong. Matning lockar till sig andra djur som till exempel råttor och möss med risk för lus- och salmonellaspridning.

  Ska du sätta upp blomlådor så tänk på att de måste hänga på insidan av balkongräcket, annars finns risk att de ramlar ner och skadar någon.  Mattor får inte hängas på tork över balkongräcket.
  Vill du grilla på din balkong är det en el-grill du ska använda. Vi hänvisar allt annat grillande ut till våra gårdar. Men se till att röken från din grill inte stör omgivningen och att grillen inte orsakar brand.
 • För allas trevnad i tvättstugan är det viktigt att du gör rent efter dig. Tänk på att lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i. Lika viktigt är att hålla den tvättid du bokat och självklart inte ta någon annans tid.

  Tvättider

  Du får utnyttja tvättstugan de tider som står uppsatta på bokningstavlan. Den tid du vill tvätta bokar du med ditt tvättlås alternativt på elektronisk väg med en elektronisk nyckel, så kallad "tagg", där sådant system finns. När din tvättid är över ska allt vara klart, även städningen. 

  Städning i tvättstugan

  När du ska göra rent – börja med luddfiltret i torktumlaren. Se till att inget utspillt tvättmedel finns kvar i tvättstugan och torka ur tvättmedelsfacken i tvättmaskinen. Golvet i både tvättstuga och torkrum ska sopas eller skuras och bänkarna torkas av. Det ska finnas sopborste och svabb i varje tvättstuga. Gör en felanmälan om något saknas.

  Ansvar och hänsyn

  Du ansvarar själv för skador på maskiner och övrig utrustning som orsakats av slarv, vårdslöshet eller att instruktioner inte följts.
  Ta hänsyn till allergiker genom att inte röka i våra lokaler. Det får heller inte följa med djur in i tvättstugan. Du som har djur bör också tänka på att ta bort eventuella djurhår som kan bli kvar i tvättmaskinen.

  Effektiv resursanvändning

  Fyll tvättmaskinerna så gott det går så sparar vi energi. Välj den lägsta temperatur som behövs för att tvätta rent, då går det också fortare. Välj gärna miljömärkta produkter.
 • De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring av bohag. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. Vid inflyttning ansvarar du för att det finns ett hänglås till ditt förråd. 

  I källarförråd bör förvaring ske på trätrall eller liknande för att undvika fuktskador. Du får inte förvara några brandfarliga vätskor i vinds- eller källarförråd. Det är heller inte tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar.

  Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.
 • När du flyttar till något av våra bostadsområden och äger en bil eller annat fordon behöver du oftast plats på parkering eller i garage. Ring oss för att få veta om det finns några garage/parkeringsplatser lediga. Annars kan vi ställa upp dig i kö. 
  Det finns inte garage/carport/elplatser i anslutning till alla våra fastigheter. Alla våra hyresgäster har möjlighet att söka nya lediga garage/carportar/elplatser som vi förvaltar.
  Det är inte tillåtet att hyra ut garage/carport/elplats i andrahand. 

  Förvaring i garage

  Garaget är bilens plats och inget extra förråd till din lägenhet. Vi rekommenderar att du endast förvarar fordonet i garaget. Det är av stöldrisk och brandsäkerhetsskäl garaget inte ska användas som förvaringsrum – och i synnerhet inte för brandfarliga material och vätskor.

  Reparation och biltvätt

  Du bör inte utföra några större reparationer av din bil i anslutning till det garage eller den parkeringsplats som du hyr av oss.

  Av miljöskäl ska du inte heller byta olja eller liknande i anslutning till garage eller parkeringsplats. Det är förbjudet att tvätta ditt fordon i garaget eller på en parkeringsplats, vi hänvisar till en tvätthall. Däremot får du självklart städa din bil på din garageplats.

  Parkering på gårdarna

  Tänk på att det endast är tillåtet att parkera inne på gårdarna för i- och urlastning. Om du i samband med flyttning måste parkera på gården längre tid behöver du ett parkeringstillstånd.

  Felparkering

  Det krävs tillstånd att parkera på en parkeringsplats/carport eller i ett garage. Securitas bevakar våra parkeringar och de utfärdar böter vid felparkering. 
  Vid felparkerade bilar ringer du Securitas på telefonnummer 0771-767000 t.ex. om någon står på din parkeringsplats eller om någon parkerat på gården. 
 • Grillning på balkong
  • Den bästa platsen för att grilla är på den gemensamma gården.
  • Ska du köpa en grill så rekommenderar vi en elgrill eftersom den inte ryker. Elgrillen är dessutom den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på balkongen.
  • Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och os från grillen.
  • Använd i första hand tändrör, tändklossar eller tändpapper. Undvik tändvätska, använd istället eltändare.
  Räddningstjänsten rekommenderar
  • På grund av brandrisken ska du inte tömma askan ur grillen förrän dagen efter så att det är helt säkert att glöden har slocknat.
  • För att undvika personskador är det bäst att använda tändrör, tändklossar eller tändpapper. Spruta aldrig tändvätska eller liknade på glöden eftersom risken att bränna sig är stor om lågor slår tillbaka mot flaskan.
 • Som markägare är Stiftelsen Aneby bostäder ansvarig för exv. lekredskap och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark. Men vi kan inte bevaka att användning sker på ett korrekt sätt, därför sker nyttjandet på egen risk. 

  Därför är det inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker att någon brutit mot regeln transporterar vi bort anordningen och förvarar den för avhämtning.
 • Det är inte tillåtet att sätta upp pooler eller studsmattor på uteplatsen/gräsmattan med tanke på drunkningsrisken/olycksrisken samt att vattenförbrukningen ökar kraftigt. En plaskdamm eller barnpool med maximalt 20 cm vattendjup är dock tillåtet om den inte hindrar gräsklippning.

  Sköta sin uteplats
  Uteplatsen får inte användas för förvaring av skräp till exempel trasiga möbler, trasiga cyklar eller bildäck. Städning och ogräsrensning av uteplatsen utförs av hyresgästen. 

 • RESTAVFALL (Övrig påse) 
  Restavfall slängs i särskilda kärl i återvinningsrummen eller i en molok. 
  T.ex. kuvert, blöjor, dammsugarpåsar, tandborstar, disktrasor, CD-skivor, blomjord, cigarettfimpar och snus samt plast- och glasföremål som inte är förpackningar.
  Molok

  MATAVFALL (Papperspåse) 
  Matavfall slängs i särskilda kärl i återvinningsrummen eller i uppställda kärl bredvid moloken. 
  T.ex. potatisskal, äggskal, bröd, pasta, frukt- och grönsaksrester, kött- och fiskben, tepåsar och godis utan papper. 

  Att tänka på kring användningen av matavfallspåsarna

  • Papperspåsen ska stå i behållaren som finns i din lägenhet. Där står påsen luftigt så att fukt kan avdunsta.
  • Fyll inte påsen över den streckade linjen.
  • Byt påse ofta, minst var tredje dag, även om den inte är full.
  • Låt blött matavfall rinna av i vasken eller ett durkslag innan du lägger det i påsen.
  • Vid behov, lägg lite använt hushållspapper eller servett i påsen som suger åt sig fukten.
  • Vik ihop påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet för att undvika kladd.

  Matavfallspåsar hämtas på följande platser: Ica Lönnen, Receptionen Amaq och Återvinningscentralen.
 • Avfall är både en resurs och ett miljöproblem – en resurs som ska användas och ett miljöproblem som ska minimeras. Stiftelsen Aneby bostäder har som målsättning att samtliga våra hyresgäster enkelt ska kunna slänga sina hushållssopor och lämna sitt källsorterade avfall i anslutning till området.

  Det är ditt ansvar att se till att du sorterar rätt och att återvinningsrummen hålls rena och att inga sopor lämnas utanför kärlen.

  Enlig lag ska vi sortera ut bland annat farligt avfall, elektronik, förpackningar och tidningar så att de kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

  Stiftelsen Aneby bostäder har i återvinningsrummen särskilda kärl för tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat glas och ofärgat glas. 

  Det här är ett exempel på en källsorteringsstation som står utomhus

  Man får bara slänga det som visas på bilden vid inkastet.

  TIDNINGAR 
  Dagstidningar, veckotidningar, broschyrer, kataloger, reklamblad, rit- och skrivpapper.
  Inte nedsmutsat, vaxat eller plastat papper.
  Fönsterkuvert och vadderade kuvert slängs i restavfall. 


  PAPPERSFÖRPACKNINGAR
  Förpackningar och delar av förpackningar som är av papper, dvs. omslagspapper, sockerpåsar, juicepaket, cornflakespaket, mjölkpaket, pappförpackningar, papplådor, tvättmedelskartonger, skokartonger och kaffepaket.
  Tänk på att göra pappersförpackningen så liten som möjligt så det får plats många pappersförpackningar i facket.   PLASTFÖRPACKNINGAR
  Förpackningar och delar av förpackningar som är av plast, dvs. plastpåsar, plastfolie, och plastfilm, plastdunkar, diskmedelsflaskor, schampoflaskor, ketchupflaskor, yoghurtförpackningar och margarinförpackningar.


  FÄRGAT GLAS
  Färgade glasförpackningar, dvs. flaskor och burkar.
  Ta bort kapsyler och lock som sorteras i plast eller metall.
  OBS! Inga glödlampor. Inte keramik eller porslin.


  OFÄRGAT GLAS
  Ofärgade glasförpackningar, dvs. flaskor och burkar.
  Ta bort kapsyler och lock som sorteras i plast eller metall.
  OBS! Inga glödlampor. Inte keramik eller porslin.


  METALLFÖRPACKNINGAR
  Förpackningar av metall, dvs. konservburkar, aluminiumburkar och aluminiumformar.
  Ta bort delar av annat material, som plastlock. Förpackningar som inte kan rengöras (t ex kaviartuber) får ha sitt lock kvar. 
  Sprayburkar sorteras som farligt avfall. 


  ÖVRIG SORTERING
  Det finns också allmänna sorteringsplatser att gå till. Det finns bakom ICA , Bredvid Q-starmacken och på västra sidan om järnvägsstationen.

  Wellpapp och stora kartonger, farligt avfall, el-avfall eller grovavfall ska hyresgästen själv köra till Kommunens återvinningscentral, Kretsloppsgården i Aneby, adress: Riktvägen 3, Aneby.

  Vill du veta mer om sophantering i kommunen? Titta då in på Aneby Miljö & Vattens hemsida www.amaq.se. Där kan du också ladda ner en sorteringsguide för hyresgäster som hjälper dig att sortera rätt. 
 • Vad kan du som hyresgäst själv göra?

  Vi är angelägna om att alla ska trivas med att bo hos Stiftelsen Aneby Bostäder. Därför hjälps vi och våra hyresgäster åt med sådant som ökar trivseln. Det är aldrig ok att störa sina grannar. Mellan klockan 22.00 - 06.00 är det extra viktigt att visa hänsyn. Skulle du känna dig störd av något eller någon på kvälls- eller nattetid, tveka inte att ta kontakt med vår jourverksamhet.
  Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett trivsamt boende för alla. I Hyreslagen ges att man skäligen bör tåla vissa störningar. Det innebär till exempel att ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen med mera inte är en störning. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.
  Tillsammans skapar vi trivsel!

  Vad gör Stiftelsen Aneby Bostäder?

  Om vi får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi alltid den störande. I första läget ger vi information om anledningen till klagomålet. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett formellt varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

  Vid akut störning

  Om du är störd av dina grannar och inte själv har möjlighet att påpeka detta tar du kontakt med Stiftelsen Aneby Bostäder. Dagtid ringer du vår växel på telefon 0380-450 00. Då kontoret är stängt ringer du istället vår störningsjour på telefon 0380-101 67. När du anmäler en störning måste du lämna namn och telefon. Anledningen till detta är att vi kan behöva nå dig för mera information. Vi lämnar dock aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört.

  Vad händer sedan?

  När du anmält en akut pågående störning åker Stiftelsen Aneby Bostäders störningsjour till platsen och kontrollerar situationen. Om störningen fortfarande pågår och hörs väl tar störningsjouren direkt kontakt med den störande hyresgästen och informerar denne om att kringboende känner sig störda. Alla händelser, oavsett om den kan bekräftas eller ej, rapporterar Störningsjouren till Stiftelsen Aneby bostäder. De dokumenterade störningarna leder alltid till en åtgärd och upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet. Stiftelsen Aneby bostäder fakturerar den hyresgäst som har konstaterat stört sina grannar med minst 3000 kr per utryckningstillfälle.
 • Som boende hos Stiftelsen Aneby Bostäder får du ha husdjur så som hundar, katter, fiskar och fåglar. Däremot är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar. Hör dig för med dina grannar så att ditt husdjur inte stör dem, närboendes allergier eller rädsla för vissa djur. Giftormar eller kräldjur som kan framkalla fara för andra inom fastigheten är däremot inte tillåtet. Ett tillstånd krävs även om du vill ha många husdjur i din lägenhet.
  Hundar ska alltid vara kopplade inom bostadsområdet och som djurägare är du ansvarig för att ta hand om avföring från ditt djur utomhus. Se även till att din katt inte kissar i ex. sandlådor.

  Tänk på att framförallt hundar lätt repar golv och för att förhindra repor kan du lägga ut mattor på golvet. Det är du som blir ersättningsskyldig om lägenhetens skick försämrats på grund av husdjuret. 
 • På vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer mm. Så här jobbar vi för att minimera risken för problem och olyckor.
  • Snöröjning på gångytor (gångbanor, entréer m.m) påbörjas när snödjupet uppnår 5 cm. Prioriterade platser som tillexempel trygghetsboende och servicehus snöröjs och halkbekämpas först.
  • Prioriterade ytor ska vara snöröjda och halkbekämpade senast 3 timmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts. Alla övriga ytor ska vara snöröjda och halkbekämpade senast 12 timmar under ordinarie arbetstid efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts.
  • Snöröjning och halkbekämpning ska normalt utföras mellan klockan 06.00 – 23.00. Vid extrema förhållanden kan det ibland vara nödvändigt att köra även vid andra tidpunkter.
  Vid halka använder vi sand eller stenkross. Salt används enbart vid speciellt utsatta platser.
 • Om du har frågor eller synpunkter om snö- och halkbekämpning kan du ringa vår växel på tel. 0380-450 00 för att bli hänvisad till den fastighetsskötare som är ansvarig för ditt område.