Trygghet och säkerhet

Att känna sig trygg i sitt hem och i området där man bor är väldigt viktigt. Trygghetskänslan är något vi skapar tillsammans. Du som hyresgäst kan själv bidra till att öka både säkerhet och trygghet för dig själv och dina grannar. 

Vi på Stiftelsen Aneby bostäder tar trygghetsfrågorna på största allvar. Vi är beroende av en bra dialog med dig som boende och är därför tacksamma för att du berättar för oss om eventuella problem du upplever i boendet.

Eftersom trygghet är en individuell upplevelse kan vi inte garantera att vi kan tillgodose alla behov direkt. Vi kan bara försäkra dig om att vi tar alla synpunkter på allvar och att vi hela tiden försöker åtgärda fel och problem.

 • Vad kan du som hyresgäst göra?

  Din bostad har minst en uppkopplad brandvarnare. Du behöver aldrig testa brandvarnaren eller byta batterier, den testar sig själv och informerar fastighetsskötaren om den behöver service.
  Brandvarnaren reagerar vid rök eller hög värme. Den tjuter precis som en traditionell brandvarnare. Om brandvarnaren fortfarande är aktiv efter 30 sekunder skickas larmet vidare till anställda på Aneby Bostäder - och till de boende som valt att ta emot larm i appen Tryva. På kvällar och helger går larmet direkt till räddningstjänsten. 

  Det innebär att det är flera i fastigheten eller organisationen som kan upptäcka en brand tidigt, och göra värdefulla insatser. Det innebär också att bränder kan upptäckas även om den boende inte är hemma.
  För att ta emot larm vid brand i fastigheten kan du ladda hem appen Tryva och gå med i din fastighets larmgrupp. Det finns en QR-kod uppsatt vid varje fastighet. 
  • Trapphuset är fastighetens utrymningsväg. Du får därför inte förvara hindrande eller brandfarliga saker i trapphuset.
  • Om det börjar brinna i din lägenhet och du inte kan släcka själv. Lämna bostaden och stäng dörren.
  • Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset. Stanna i din bostad och vänta på räddningstjänsten. Ställ dig gärna så att du är synlig i ett fönster.

  Vad gör Stiftelsen Aneby Bostäder?

  Stiftelsen Aneby bostäder arbetar systematiskt med brandskyddet i våra fastigheter. All brandskyddsutrustning kontrolleras regelbundet enligt ett kontrollprogram. Stiftelsen Aneby bostäder kontrollerar så att trapphus, källare och vindar är fria från brännbara eller hindrande föremål.

  Om det är akut

  Om du upptäcker en brand, agera alltid i ordningen:
  • RÄDDA dig själv och andra som är i fara. Stäng dörren mot elden.
  • VARNA andra boende.
  • LARMA Ring 112 och var beredd att besvara Larmcentralens frågor.
  • SLÄCK branden om du kan utan att utsätta dig för fara.  Det är viktigt att ha en hemförsäkring!

  Om du drabbas av brand i din bostad eller i fastigheten är det din egen hemförsäkring som täcker skador på lägenheten, lösöre, möbler och andra personliga ägodelar. Hemförsäkringen har även en ansvarsdel som täcker kostnader för om du eller någon i ditt hushåll skulle orsaka en brand genom slarv eller vårdslöshet.
  Har du orsakat en brand och inte har en hemförsäkring blir Du betalningsskyldig för alla reparationer!

  Brandskyddsutbildning för hyresgäster

 • Vad kan du som hyresgäst göra?

  Att drabbas av inbrott i sin bostad eller förråd kan vara en omskakande händelse. Dessbättre är det ovanligt med bostadsinbrott och du kan själv minska risken genom några enkla åtgärder:
  • Lås alltid lägenhetsdörren, även när du är hemma.
  • Ställ inte upp entrédörren till trapphuset eller källardörrar.
  • Tänk på att dina nycklar är en värdehandling som du personligen ansvarar för.
  • Om du bor på bottenvåningen ska du inte ställa stöldbegärliga föremål synligt.
  • Stäng fönster (även vädringsfönster) när du inte är hemma.
  • Du bör inte förvara stöldbegärliga saker i garage, källar- eller vindsförråd. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.
  • Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att se till att dörrar till allmänna utrymmen är stängda och låsta för att förhindra objudna gäster i våra fastigheter. Ser du en dörr som inte stänger eller låser som den ska, kontakta oss så att vi kan åtgärda felet.
  Vad gör Stiftelsen Aneby Bostäder?

  Stiftelsen Aneby Bostäder arbetar sedan flera år aktivt för att göra våra områden och fastigheter tryggare och säkrare. 

  Om det är akut

  Om du ser ett pågående brott ring Polisen via larmnumret 112 och anmäl detta.

  Har du drabbats av inbrott ska du alltid göra en polisanmälan via Polisens telefonnummer 114 14. Gör en felanmälan på eventuella skador till vår reception på telefon 0380-450 00.

  Vad händer sedan?

  Tänk på att Polisen på grund av sekretessregler inte meddelar oss om du drabbats av brott. Därför måste du själv meddela oss så vi kan se om vi behöver vidta några åtgärder. Du måste själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få eventuell ersättning via hemförsäkringen för stulna föremål.
 • Tyvärr kan det förekomma att personer som utger sig för att komma från, eller samarbeta med, Stiftelsen Aneby Bostäder går runt i våra områden och säljer diverse produkter.

  Det är i sig inte olagligt att erbjuda produkter och tjänster vid dörren direkt till kund om man följer gällande lagstiftning kring direktförsäljning. Vi på Stiftelsen Aneby Bostäder står dock aldrig bakom eller godkänner försäljning till våra kunder direkt vid dörren.
 • Om något akut skulle hända på kvällar/nätter eller helger så erbjuder vi en jourtjänst. Telefonnummer: 0380-10167 Securitas. 
  Om det inte är akut kan du göra en felanmälan på hemsidan så ser vi det nästkommande arbetsdag. 

  Ringer du fastighetssjouren för låsöppning kostar det 1 000 kr som du betalar direkt till Securitas. Ringer du fastighetsjouren vid fel som kan vänta till nästkommande vardag kommer vi att fakturera dig kostnaden för utryckningen, ca 3000 kr.