Hyra

 • Du kan betala din hyra med något av dessa alternativ: 

  Pappersfaktura: En fakturaavgift på 29 kr tillkommer.

  E-faktura: Gå in på din internetbank och sök efter Aneby Bostäder under fliken E-faktura.

  E-post: Anmäl till oss om du vill ha hyresavierna till din e-postadress.

  Autogiro: Ladda ner en blankett från våran hemsida eller kom till kontoret och hämta en blankett. Fyll i dina uppgifter och lämna in blanketten hos oss.

   

  Vi tillhandahåller inte kontantbetalning hos Stiftelsen Aneby bostäder.
 • Vår främsta uppgift är att ge dig god service och ett tryggt boende. För att kunna göra det är vi beroende av att du betalar hyran i tid. Ibland händer det att hyresgäster får problem med att betala hyran. Därför vill vi tala om att vi ser mycket allvarligt på sena hyror. Men vi är också angelägna om att hjälpa dig om du skulle få problem. I de flesta fall brukar problemen vara tillfälliga och lösa sig på kort tid, men tyvärr förekommer det också att hyresgäster blir uppsagda eftersom de inte betalar hyran i tid.
 • Du får inbetalningsavier av oss. Du ska betala hyran i förskott senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär att hyran för april ska vara betald senast den sista mars. Om du dröjer mer än en vecka efter förfallodagen säger lagen att hyresrätten är förverkad. Vi kan då säga upp ditt hyresavtal.

  Om du vill betala din hyra med autogiro kan du kontakta oss. Då kommer din hyra dras automatiskt i slutet av månaden.
 • Kontakta oss genast! Gå inte och vänta, det förvärrar bara problemet. Genom ett samtal kan vi tillsammans börja reda ut problemet.
 • Om du inte betalar hyran i tid får du normalt en påminnelse skickad till dig. För detta debiteras en påminnelseavgift på 75 kronor+ dröjsmålsränta. Om hyran är mer än en vecka försenad anmäls ärendet till Intrum Justitia. Då tillkommer inkassoavgift och dröjsmålsränta. Om inkassokravet inte betalas inom utsatt tid kommer ärendet att gå vidare till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kommer att kontaktas för att utfärda ett avhysningsbeslut och betalningsföreläggande. Detta medför också ytterligare avgifter. De sociala myndigheterna informeras också, i enlighet med hyreslagen. 
  Vi tillhandahåller inte kontantbetalning hos Stiftelsen Aneby bostäder.
  Bästa hyresgäst! Betala din hyra i tid så slipper både ni och vi extra kostnader och arbete!


Autogiroblankett.pdf