Senaste nytt


Eldningsförbud
30/05/2023
Från och med den 30 maj råder det eldningsförbud i Aneby kommun. 
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar mm) i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. 
Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. 
Lediga lägenheter
19/05/2023
Vi har nu flera lediga lägenheter där ingen kötid krävs. Är du intresserad av att flytta? Gör en intresseanmälan via "Sök Bostad" eller ring oss under telefontid på 0380-450 00.
Viktig information till dig som står i Stiftelsen Aneby Bostäders bostadskö
25/08/2022
Från den 5 september har vi en ny och förbättrad version av ”Sök Bostad”.  
Vill du fortsätta stå kvar i vår bostadskö måste du registrera dig på nytt. 

När du registrerar om dig får du samma kötid som tidigare.  Se bara till att du registrerar dig på nytt inom 6 månader från senaste gången du loggade in på ”Sök Bostad”. Du måste sen precis som tidigare logga in minst en gång var 6:e månad för att stå kvar i kön.
Du registrerar dig på samma sätt som du registrerade dig första gången. Klicka på "Sök Bostad" och registrera dig. 


Skillnaden mellan den gamla och nya sidan är: 
  • Det krävs ett starkare lösenord nu än tidigare. Instruktioner om detta finns där du registrerar dig.
  • Du kan ladda upp dokument på din sida tex arbetsivarintyg och lönespecifikation för att styrka din inkomst.
  • Du har fler valmöjligheter och kan tex ställa dig i kö till en specifik fastighet om du önskar, fler övriga önskemål som hiss, uteplats osv. 
Uppkopplade brandvarnare och samverkan - för ett säkrare och trevligare boende.
29/03/2022
Vi har nu ett modernt brandvarnarsystem i alla lägenheter. 
Tillsammans kan vi förhindra att bränder uppstår. 

Alla brandvarnare fungerar
Med uppkopplade brandvarnare och systemet från Safeland vet vi att alla brandvarnare fungerar. Du behöver inte längre testa den. Brandvarnaren testar sig själv och informerar fastighetsskötaren om den behöver service.

Larm skickas till flera mottagare
Brandvarnaren reagerar vid rök eller hög värme. Den tjuter precis som en traditionell brandvarnare. Om brandvarnaren fortfarande är aktiv efter
30 sekunder skickas larmet vidare till anställda på Stiftelsen Aneby Bostäder - och till de boende som valt att ta emot larm i appen Safeland.

Det innebär att det är flera i fastigheten eller organisationen som kan upptäcka en brand tidigt, och göra värdefulla insatser. Det innebär också att bränder kan upptäckas även om den boende inte är hemma.

Så här kommer du igång
Du kan ladda ner appen Safeland och registrera dig som användare. Därefter scannar du QR-koden som du fick vid monteringen och ansöker om medlemskap i fastighetens grupp.
Huskurage
22/09/2020
Huskurage mot våld i hemmet

Stiftelsen Aneby Bostäder har antagit policyn Huskurage. Vi vill förhindra våld i hemmet genom att grannar agerar. 
Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas. 
Med hjälp av huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla hyresgäster. Stiftelsen Aneby Bostäder är miljöcertifierade enligt ISO 14001 2015.

Det är viktigt att du som hyresgäst har en hemförsäkring.


Klicka på broschyren för mer information!


  


Besök:
Endast tidsbokade besök.


Öppettider för telefon:
Måndag: 10.00-12.00
Tisdag: 10.00-12.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00


Dag före röd dag/helgdag stänger kontoret 12.00.


Adress:
 Storgatan 39A 
578 31 Aneby

Fakturaadress:
Kund-id PDC7300
FE 595
105 69 Stockholm

Telefon: 0380 - 45 000
E-post: epost@anebybostader.se

 

Välkommen till oss, tillsammans skapar vi trivsel! Hyreslägenheter och lokaler i Aneby Stiftelsen Aneby bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som grundades 1966. Verksamheten består av att bygga, äga och förvalta hyresfastigheter, bostadsrätter eller tomträtter innehållande hyresfastigheter, kontorslokaler och kommersiella lokaler inom Aneby tätort. Här finns såväl sekelskiftesbyggnader som nyproducerade lägenheter. Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av den kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen. I affärsidén ingår även att skapa en god ekonomi i stiftelsen och fastigheterna, samtidigt som långa och goda hyresgästrelationer främjas. Hos Stiftelsen Aneby Bostäder arbetar fastighetsskötare, snickare, målare och vitvarutekniker. De hjälper hyresgästerna med all tänkbar service. Arbetet innefattar allt från inre till yttre skötsel innefattande hyreslägenheter, kontorslokaler samt kommersiella lokaler. Stiftelsen Aneby Bostäder strävar efter hög trivselfaktor hos våra hyresgäster samt anställda. Våra hyreslägenheter i Aneby tätort Vi har ca 500 hyreslägenheter som alla finns i Aneby tätort, 93 av dem är lägenheter för äldre- och serviceboende som vi förvaltar. Vårt fastighetsbestånd har en stor variation, här finns såväl sekelskiftesbyggnader som nyproducerade lägenheter. Kontorslokaler och kommersiella lokaler Vi har ca 40 kontorslokaler och kommersiella lokaler. I lokalerna ryms allt från kommunala verksamheter, som äldre- och serviceboenden, till restauranger och butiker. Vi strävar ständigt efter att ha attraktiva lokaler");